Specii

Specii de floră și faună de interes comunitar prezente în sit:

Denumirea ştiinţifică Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Rhinolophus hipposideros Anexa II a Directivei Habitate şi  Anexa 3 a  OUG 57/2007
Ursus arctos Anexa II şi  Anexa III a Directivei Habitate şi  Anexa 3 a  OUG 57/2007
Myotis myotis Anexa II a Directivei Habitate şi  Anexa 3 a  OUG 57/2007
Bombina variegata Anexele II şi  IV a Directivei Habitate  şi Anexele 3 şi 4 a OUG 57/2007
Triturus montandoni Anexele II şi  IV a Directivei Habitate  şi Anexele 3 şi 4 a OUG 57/2007
Triturus cristatus Anexele II şi  IV a Directivei Habitate  şi Anexele 3 şi 4 a OUG 57/2007
Rosalia alpina Anexele II şi  IV a Directivei Habitate  şi Anexele 3 şi 4 a OUG 57/2007
Campanula serrata Anexa II a Directivei Habitate şi  Anexa 3 a  OUG 57/2007
Cypripedium calceolus Anexa II a Directivei Habitate şi  Anexa 3 a  OUG 57/2007
Iris aphylla ssp. hungarica Anexa II a Directivei Habitate şi  Anexa 3 a  OUG 57/2007