Reteaua Natura 2000

Reteaua Natura 2000 este o retea europeana de zone naturale protejate care cuprinde un esantion reprezentativ de specii salbatice si habitate naturale de interes comunitar. A fost constituita nu doar pentru protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltarii socio-economice.

Din 1992 Uniunea Europeana promoveaza ca instrument principal dezvoltarea retelei de arii de conservare a naturii Natura 2000, care sa acopere tarile membre UE, dar si tarile candidate, retea planificata initial a fi desemnata pana in anul 2000.  Realizarea Retelei Natura 2000 se bazeaza pe doua directive ale Uniunii Europene,Directiva Habitate  si Directiva Pasari , ce reglementeaza modul de selectare si desemnare a siturilor si protectia acestora, iar Statele Membre au dreptul de a reglementa modalitatile de realizare practica si de implementare a prevederilor din Directive.

Dupa aderare, in legislatia romaneasca aceste doua Directive sunt transpuse prin Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice , cu modificarile ulterioare.

Natura 2000 este o retea ecologica constituita din situri Natura 2000 de doua tipuri: Arii Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate si Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA – Special Protection Areas), constituite conform Directivei Pasari.

Aceste situri sunt identificate si declarate pe baze stiintifice (conform procedurilor celor doua Directive) cu scopul de a mentine intr-o stare de conservare favorabila o suprafata reprezentativa a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate in Anexa I a Directivei Habitate) si populatii reprezentative de specii ale Europei (enumerate in  Anexa II a Directivei Habitate si in Anexa I a Directivei Pasari).

Directiva Habitate – a fost creata pentru a conserva atat speciile de plante si animale salbatice, cat si habitatele naturale din Uniunea Europeana, prin infiintarea Ariilor Speciale de Conservare. Toate actiunile bazate pe aceasta directiva sunt axate pe mentinerea unui statut de conservare favorabil sau pe reabilitarea speciilor si habitatelor propuse. Toate masurile de conservare ar trebui sa aiba in vedere si aspectele economice si sociale la nivel regional si local. Directiva Habitate (92/43/CEE) sta la baza infiintari retelei Natura 2000.

Directiva Pasari – se refera la conservarea speciilor de pasari care se gasesc in mod natural in salbaticie pe teritoriul european al statelor membre. Principalele obiective ale acestei directive sunt protectia, managementul si controlul acestor specii si stabilirea regulilor pentru conservarea lor. Aceasta directiva se va aplica in cazul pasarilor, oualor lor, cuiburilor si habitatelor lor. Statele membre ar trebui sa declare Zone Speciale de Protectie pentru conservarea speciilor si habitatelor propuse. Directiva Pasari (79/409/CEE) sta la baza infiintari retelei Natura 2000.

www.natura2000.ro