Proiect eco-turistic cu fonduri europene pentru rezervaţia naturală Cheile Şugăului-Munticelu din judeţul Neamţ

        Clubul Montan Român are la dispoziţie de la Uniunea Europeană aproape 700.000 de euro pentru conservarea biodiversităţii din Cheile Şugăului – Munticelu şi Cheile Bicazului – Hăşmaş

          Proiectul accesat de Clubul Montan Român, asociaţie care activează în zonă de circa 30 de ani, şi este custode al ariei protejate întinsă pe 335 de hectare, vizează conservarea şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural al ariilor naturale protejate Cheile Şugăului Munticelu şi Cheile Bicazului-Hăşmaş (doar partea de sit care se suprapune cu Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş), prin asigurarea unui management adecvat. „Între obiectivele specifice ale proiectului se numără creşterea protecţiei şi menţinerea stării de conservare din ariile naturale protejate prin elaborarea planului de management integrat şi a planului de monitorizare, creşterea gradului de informatizare – conştientizare a publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii ariilor de interes comunitar/naţional prin construcţia infrastructurii de vizitare ”, spune alpinistul Ticu Lăcătuşu, preşedintele Clubului Montan Român.

      Proiectul intitulat „Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Şugăului – Munticelu”, se va încheia la sfârşitul anului 2015, iar bugetul total este de 3.088.622 de lei, valoare asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (90%) şi din bugetul de stat (10%). Activităţile din cadrul proiectului vor avea drept scop conservarea şi protejarea elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, etc. „Vom identifica problemele majore cu care se confruntă ariile naturale protejate şi vom oferi soluţii pentru o bună gestionare şi administrare a patrimoniului. Va fi un punct eco-turistic de avangardă al judeţului Neamţ“, a mai adăugat Ticu Lăcătuşu.

Sursa: adevarul.ro

,