POS MEDIU – Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Sugaului – Munticelu

Proiectul „Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Sugaului – Munticelu” este finanțat prin Fondul de Dezvoltare Regională al Ministerului Mediului și Pădurilor. Acesta vizează conservarea și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural al ariilor naturale protejate de interes comunitar / național ROSCI0033 Cheile Șugăului – Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș (partea din sit care se suprapune cu Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș), prin asigurarea unui management adecvat.

Ariile naturale protejate vizate prin proiect sunt situate în partea de vest a județului Neamț, în masivul Hășmaș, pe teritoriul comunelor Bicaz Chei și Bicazu Ardelean, la nord de cariera de calcar Bicaz Chei, pârâul Bicaz și DN 12C, Km 34.
Situl Natura 2000 ROSCI 0033 Cheile Şugăului Munticelu, cu o suprafaţă de 318 ha este situat în Nord – Estul Parcului Naţional Cheile Bicazului Hăşmaşu, având următoarele date geografice: 46° 50′ 18″ latitudine nordică şi 25° 50′ 19″ longitudine estică. Aria naturală protejată de interes comunitar ROSPA 0018 Cheile Bicazului Hăşmaş este localizată în Munţii Hăşmas, având o suprapunere de aproximativ 70% cu Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș. Coordonatele geografice ale acestui sit sunt: 46° 45′ 05″ latitudine nordică şi 25° 47′ 59″ longitudine estică. Situl SPA Cheile Bicazului – Hăşmaş face obiectul unui proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, sesiunea IV de proiecte; Este vorba despre proiectul ”Plan de management integrat revizuit pe principii Natura2000 pentru Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş”. Suprafaţa de suprapunere a sitului Cheile Bicazului – Hăşmaş cu Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş nu va face obiectul acestui proiect în vederea evitării dublei finanţări.
Rezervația naturală Cheile Șugăului – Munticelu cuprinde masivul calcaros al Munticelului, o culme predominant stâncoasă, orientată nord-sud, cu o lăţime între 100-500 m (pe directie vest – est) şi lungă de cca. 3 km (pe direcţie nord – sud). Limitele rezervaţiei naturale:
o Sud: DN 12C Bicaz – Lacu Roşu, 19 km de Bicaz;
o Nord: extremitatea nordică a masivului calcaros Munticelu(sau Munticelu – Criminiş);
o Vest: drumul forestier Şugău şi pîrîul Şugău;
o Est: drumul de care şi poteca de la est de Piatra Glodului, sat Gherman, com. Bicaz Chei şi poteca din Creasta Munticelu-Criminiş.
oCheile Șugăului – Munticelu este una din cele mai valoroase arii protejate din Carpați și are  importanță comunitară și internațională datorită unicității sale și elementelor peisagistice, geologice, geomorfologice, carstologice, ecologice, floristice și faunistice pe care le conservă.

Obiectivele proiectului