Obiective

Untitled

PROIECT: “Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Șugăului – Munticelu”

COD SMIS 43346.    

Perioada de implementare: noiembrie 2013 – decembrie 2015.

Proiectul vizează conservarea și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural al ariilor naturale protejate de interes comunitar/ național ROSCI0033 Cheile Șugăului Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș (partea din sit care se suprapune cu Parcul Național Cheile Bicaului – Hășmaș), prin asigurarea unui management adecvat.
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice:

OBIECTIV SPECIFIC 1 – Creşterea protecţiei şi menţinerea stării de conservare din ariile naturale protejate de interes comunitar/ național ROSCI0033 Cheile Șugăului Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș (partea din sit care se suprapune cu Parcul Național Cheile Bicaului – Hășmaș) în vederea dezvoltării durabile a întregii zone, prin elaborarea planului de management integrat și a planului de monitorizare.

OBIECTIV SPECIFIC 2 – Creșterea gradului de informare – conștientizare a publicului larg cu privire la importanța conservării biodiversității ariilor de interes comunitar/ național ROSCI0033 Cheile Șugăului Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș (partea din sit care se suprapune cu Parcul Național Cheile Bicaului – Hășmaș), prin construcția infrastructurii de vizitare şi organizarea unei ample campanii de promovare, care să pună la dispoziția cetățenilor informații cu privire la impactul acţiunilor umane asupra mediului şi la măsurile de prevenire a degradării acestuia prin promovarea educaţiei ecologice.

OBIECTIV SPECIFIC 3 – Creşterea capacităţii instituţionale a custodelui ariilor naturale protejate de interes comunitar/ național ROSCI0033 Cheile Șugăului Munticelu și ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș (partea din sit care se suprapune cu Parcul Național Cheile Bicaului – Hășmaș), prin organizarea de sesiuni de instruire în vederea eficientizării modului de luare a deciziilor de protejare a patrimoniului natural.