Legislatie internationala

INTERNAȚIONALĂ

            În anul 1980 a fost lansată Strategia Mondială a Conservării. Este necesară pentru că natura nu cunoaște frontierele administrative definite de om. Munții și alte unități ce apar în teritoriile mai multor state pot fi administrate cu succes numai prin strategii comune aplicate pe termen lung.

Acordurile, convențiile și tratatele internaționale au un rol vital pentru conservarea biodiversității, deoarece există specii migratoare, se face comerț cu produse biologice, iar biodiversitatea este un bun al întregii omeniri. Menținerea biodiversității asigură o diversitate funcțională a mediului, care consolidează stabilitatea și rezistența la dereglări, adaptabilitatea, productivitatea sistemelor naturale, și servește ca indicator de avertizare asupra schimbărilor critice ale mediului.

Schimbul de experiență este un privilegiu unicpentru cooperarea internațională care se implementează prin convenții internaționale, acorduri bilaterale și organizații internaționale cu programele sau proiectele acestora.

Există peste 40 de convenții și acorduri multilaterale care au ca scop gospodărirea resurselor biologice, dar puține își propun în primul rând conservarea.

–         Conferința de la Rio de Janeiro (1992) – creează cadru legislativ pentru conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a resurselor naturale vii. Statele semnatare trebuie să elaboreze pe plan național strategii și programe pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale vii.

–          Convenția relativă la conservarea vieții sălbatice și a mediului natural în Europa (Berna, 1979), a fost inițiată în vederea conservării vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, prin cooperarea transfrontalieră

–          Strategia Pan-Europeană a diversității biologice și peisagere (Sofia, 1995)

–          Charta europeană a peisajelor

–          Convenția privind protecția patrimoniului natural și cultural mondial (Paris)

–           Directiva Uniunii Europene privind conservarea habitatelor, florei și faunei sălbatice în Europa, urmăresc conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității; împărțirea beneficiilor care apar din utilizarea resurselor genetice; cercetarea, identificarea, monitorizarea și schimbul de informații; învățământ, pregătire, sensibilizare

Word Sugau Patrimoniu_UNESCO – CONVENŢIA PRIVIND PROTECŢIA PATRIMONIULUI MONDIAL, CULTURAL ŞI NATURAL
Word Sugau CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND PEISAJELE
Word Sugau ACORDUL PRIVIND CONSERVAREA LILIECILOR ÎN EUROPA
Word Sugau CONVENŢIA-CADRU PRIVIND PROTECŢIA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CARPAŢILOR (CONVENŢIA CARPATICĂ)
Word Sugau CONVENŢIA PRIVIND CONSERVAREA VIEŢII SĂLBATICE ŞI A HABITATELOR NATURALE DIN EUROPA – BERNA
Word Sugau CONVENŢIA PRIVIND DIVERSITATEA BIOLOGICĂ – NAIROBI