Legislatie

LEGISLAȚIE

Pentru conservarea biodiversității și a habitatelor naturale

Pacea, dezvoltarea, și protecția mediului sunt interdependente și indivizibile

(Declarația de la Rio de Janeiro, 1992)

 

Menținerea factorilor de mediu în câmpul de toleranță al întregii comunități ecoogice este condiția fundamentală a stabilirii echilibrului ecologic în cadrul sistemului considerat. Prin ingerința necontrolată și irațională a omului în sistemele ecologice, se pot produce încălcări ale legilor fundamentale ale evoluției ecosistemelor, cu generarea contradicției dintre societate și natură.

Mediul ne privește pe toți, deoarece se leagă de fiecare aspect al lumii pe care o împărțim și de care depindem pentru supraviețuire. În ultimele decade a devenit evident că mediul nostru global este amenințat serios, ca rezultat al activităților umane (poluarea aerului și a apei, suprautilizarea resurselor naturale precum cheresteaua și stocul de pește, distrugerea speciilor de animale și plante precum și a habitatelor lor, amenințarea în creștere a schimbării climei).

Legislația de mediu are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menținerea și ameliorarea factorilor naturali, dezvoltarea valorilor materiale și spirituale, asigurarea unor condiții de viață tot mai bune pentru generațiile prezente și viitoare.

Exploatarea irațională a resurselor naturale, și, în general, impactul omului social asupra mediului natural au condus la distrugerea unei uriașe părți din capitalul biologic și genetic mondial, ceea ce a determinat măsuri juridice pentru protecția și conservarea florei și faunei sălbatice. Poluarea și degradarea mediului au atins asemenea niveluri încât stoparea nu este posibilă decât printr-o largă cooperare internațională. Dezechilibrele din structura mediului ambiant al unei țări se vor răsfrânge inevitabil asupra echilibrului sistemului global. De aici și necesitatea adoptării unor norme unitare de protecția mediului, pentru depășirea actualei crize ecologice și preîntâmpinarea unor crize viitoare.