INVITAȚIE DE PARTICIPARE: Achiziția de „Servicii de audit financiar” pentru proiectul “Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Șugăului – Munticelu” – NAT CSM, COD PROIECT 43346

Referitor la: Procedura de cumpărare directă în vederea atribuirii contractului privind Achiziția serviciilor de auditare financiară intermediară și finală pentru Proiectul “Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Șugăului – Munticelu” – NAT CSM, COD PROIECT 43346

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Intenționăm să achiziționam servicii de auditare financiară intermediară și finală pentru Proiectul “Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Șugăului – Munticelu” – NAT CSM, COD PROIECT 43346.

Suma maximă alocată achiziției, este de 84.000,00 lei fără TVA, iar durata contractului este de 9 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți.

Astfel, în conformitate cu prevederile din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm să participaţi la procedura de achiziție prin  cumpărare directă“.

Condiţiile pentru desemnarea ofertei câştigătoare:

  • Propunerea financiară se va prezenta în lei, se va preciza şi termenul de realizare al proiectului.
  • Propunerea tehnică se va prezenta în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini atașat prezentei.
  • Se va alege oferta cu preţul cel mai scăzut.

Așteptăm oferta dumneavoastră până la data limită precizată, respectiv 20.03.2015, ora 12.00.  În cazul în care decideți să nu participați, v-am fi recunoscători dacă ne-ați informa în scris, indicându-ne motivele care au stat la baza deciziei dumneavoastră.

Informații suplimentare se pot obține de la dl. Constantin LACATUSU, manager proiect, telefon: 0744.913.941, fax 0233.233.567.

Cu deosebită considerație,

Constatin Lăcătușu

Manager de proiect