Importanta

Muzeu in aer liber

Adevarat muzeu in aer liber, rezervatia Cheile Sugaului – Munticelu, situata in imediata vecinatate a Parcului National Cheile Bicazului – Hasmas, se individualizeaza printr-un peisaj montan unic si un patrimoniu natural exceptional, pe o suprafata relativ mica (90 ha cf. Legii 5/2000, in realitate cca. 300 ha, dupa ultimele cartari, incluzand zonele tampon). Prin urmare,  caracteristica rezervatiei este data de densitatea si varietatea speciilor vegetale si animale de interes comunitar si national (rare, foarte rare, endemice), fenomen favorizat atat de pozitionarea bio-geografica, cat si de conditiile locale (relief, clima, sol, antropizare scazuta si reparabila).
Habitat 8210 - Pante stancoase cu vegetatie chasmofitica - foto 01 Habitat 8210 - Pante stancoase cu vegetatie chasmofitica - foto 02

Practic, pe intreaga suprafata a sitului, dar si in vecinatatea acestuia, exista tipuri de habitate reprezentative listate in Directiva Habitate. Relieful calcaros si zonele de abrupt au impus ca dominant habitatul codificat H.8210 – Pante stancoase cu vegetatie chasmofitica, alaturi de habitatul H.8240* – Grohotis si lespezi calcaroase.

Habitat 8240 - Grohotis si lespezi calcaroase - foto 01 Habitat 8240 - Grohotis si lespezi calcaroase - foto 02

Unicitatea rezervatiei

Valoarea si unicitatea rezervatiei sunt intarite considerabil prin prezenta habitatelor prioritare: H.7220* – Izvoare petrifiante. H.7220* este un habitat foarte rar si fragil, aflat in interdependenta cu habitatul vecin H.8310 – Grota dezvoltata in travertin. Aceste aspecte au impus desemnarea ariei protejate ca sit de importanta comunitara, declararea ariei speciale de conservare si integrarea sa in reteaua europeana Natura 2000.

Paduri si fanete

Alaturi de habitatele tipice H.8210 (vegetatie chasmofitica pe pante stancoase), H.6520 (fanete montane) si H5130 (formatiuni de Juniperus communis in zone calcaroase), din punct de vedere al vegetatiei se remarca habitatul 91Q0 – Paduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros. Pinul silvestru  este un relict glaciar retras in statiuni de stancarii si abrupturi unde s-a instalat in palcuri sau ca indivizi izolati dupa ce in postglaciar molidul a dislocat etajul pinului.

Habitat 6520 - Fanete montane Habitatele 91Q0 - Paduri de Pinus sylvestris pe substrat calcaros

Geologia rezervatiei
Geologia rezervatiei este extrem de interesanta din punct de vedere structural, paleontologic si petrografic. Calcarele au o culoare alb-cenusie sau rosiatica, sunt bogate in fosile, in majoritate corali si moluste (Pachidonte si Brachiopode). Fauna fosila identificata demonstreaza ca Munticelu este alcatuit din calcare recifale de varsta Jurasic Superior (Tithonic) – Cretacic Inferior (Berriasian – Barremian). Aceste calcare s-au format cu zeci de kilometri mai spre vest si au ajuns in pozitia actuala sub forma unei panze de sariaj (panza de Haghimas). Intregul masiv Munticelu, continuat spre Sud cu Surducul (in prezent exploatat de cariera Bicaz-Chei), se afla in pozitie anormala, discordanta fata de depozitele din jur, calcarele stand peste formatiunea de Wildflysch (flis salbatic), alcatuita predominant din argile cenusii negricioase, mai noi sub raport stratigrafic (Barremian – Albian). Astfel, Munticelu are o deosebita semnificatie geologica, zona fiind singurul sit care argumenteaza fara echivoc grandiosul fenomen geologic al sariajului, petrecut in aceasta parte a Carpatilor Orientali.