De ce ARII PROTEJATE

pte

ARIILE NATURALE PROTEJATE sunt zone terestre, acvatice şi/sau subterane, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografie, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită.

Ele protejează cursuri de apă importante; cuprind zone de o remarcabilă frumuseţe şi semnificaţie culturală; adăpostesc comunităţi umane ce au culturi tradiţionale; protejează teritorii care reflectă istoria interacţiunii omului cu mediul; sunt locuri de maximă importanţă pentru turism, cercetare şi educaţie.

Ariile protejate sunt în mod deosebit importante pentru menţinerea biodiversităţii – ecosistemele, speciile şi varietatea genetică care alcătuiesc diversitatea vieţii. Ele conservă caracterele complexe şi mereu schimbătoare ale ecosistemelor. Ele sunt un prim loc de apărare împotriva dispariţiei speciilor mari şi mici. Ele păstrează diversitatea biologică, sălbatică sau cultivată a unora dintre cele mai importante recolte ale omenirii. De asemenea, reprezintă un rezervor vital pentru plantele şi animalele necesare medicinei.

Ariile protejate îmbunătăţesc, de asemenea, calitatea vieţii umane, în mod deosebit ca locuri de recreere. Acest fapt este deosebit de important în Europa, unde foarte mulţi oameni locuiesc în oraşe şi au pierdut contactul nemijlocit cu natura. Ariile protejate oferă oportunităţi pentru petrecerea timpului liber, sunt un antidot pentru stres şi un loc pentru înţelegere şi învăţare. Mai mult, ele sunt o sursă de reînnoire mentală, psihică şi spirituală.

Mulţi cred că abordarea problemelor de mediu nu trebuie făcută doar din punctul de vedere al beneficiilor omului. Şi alte specii au dreptul să existe şi ariile protejate sunt o cale importantă de a le da o şansă de supravieţuire. Puţini europeni au văzut vreodată un urs sau o balenă dar celor mai mulţi le-ar părea rău ca aceste specii să dispară. Dezvoltarea nu reprezintă o nevoie universală, astfel încât câteva zone trebuiesc lăsate naturii sălbatice.

 

,