Activitati

Untitled

PROIECT: “Management conservativ pentru o minune a naturii – Cheile Șugăului – Munticelu”

COD SMIS 43346

Perioada de implementare: noiembrie 2013 – decembrie 2015

   

Principalele componente ale proiectului, grupate pe activități sunt:

 A.  Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

 Activitatea A.1 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu și stabilirea măsurilor de management specifice și a planurilor de monitorizare

  Subactivitatea A.1.1 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu și stabilirea măsurilor de management specifice și a planurilor de monitorizare

Subactivitatea A.1.1.1 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu și stabilirea măsurilor de management specifice

Subactivitatea A.1.1.2 – Elaborarea planului de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu

 Subactivitatea A.1.2 – Estimarea efectivelor, cartarea distibuției populațiilor de mamifere, evaluarea stării de conservare a acestora și stabilirea măsurilor de management specifice și a planurilor de monitorizare

Subactivitatea A.1.2.1 – Estimarea efectivelor, cartarea distribuţiei populaţiilor de mamifere şi evaluarea stării de conservare a acestora

Subactivitatea A.1.2.2 – Elaborarea setului de măsuri de management specifice şi a procedurii şi metodologiei de monitorizare pentru omnivorele mari

 Subactivitatea A.1.3 – Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor de lilieci de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului Munticelu şi stabilirea măsurilor de conservare specifice și a planurilor de monitorizare

Subactivitatea A.1.3.1 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor de lilieci de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului Munticelu și stabilirea măsurilor de management specifice

Subactivitatea A.1.3.2 – Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de lilieci de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului Munticelu

 Subactivitatea A.1.4 – Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populațiilor de amfibieni de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului Munticelu şi stabilirea măsurilor de conservare specifice și a planurilor de monitorizare

Subactivitatea A.1.4.1 – Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populaţiilor de amfibieni și reptile de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului Munticelu şi stabilirea măsurilor de management specifice

Subactivitatea A.1.4.2 – Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de amfibieni de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului Munticelu

 Subactivitatea A.1.5 – Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor de nevertebrate de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu şi stabilirea măsurilor de management specifice și a planurilor de monitorizare

Subactivitatea A.1.5.1 – Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populațiilor speciilor de nevertebrate de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu şi stabilirea măsurilor de management specifice

Subactivitatea A.1.5.2 – Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de nevertebrate de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu

 Subactivitate A.1.6 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului – Munticelu și stabilirea măsurilor de management și a planului de monitorizare

Subactivitatea A.1.6.1 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de plante de interes comunitar din cadrul SCI Cheile șugăului – Munticelu  și stabilirea măsurilor de management

Subactivitatea A.1.6.2 – Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de plante de interes comunitar din cadrul SCI Cheile Șugăului- Munticelu

Activitatea A.2 – Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Cheile Bicazului – Hășmaș și stabilirea măsurilor de management specifice și a planurilor de monitorizare

 Subactivitatea A.2.1 – Evaluarea populaţiilor speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Cheile Bicazului – Hășmaș, evaluarea stării de conservare şi stabilirea măsurilor de management specifice și a planurilor de monitorizare

Subactivitatea A.2.1.1 – Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Cheile Bicazului – Hășmaș şi stabilirea măsurilor de management specifice

Subactivitatea A.2.1.2. – Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de păsări de interes comunitar din cadrul SPA Cheile Bicazului- Hășmaș

Activitatea A.3.  – Elaborarea planului de management integrat al siturilor Natura 2000  – ROSCI0033 Cheile Șugăului – Munticelu și ROSPA 0018 Cheile Bicazului- Hășmaș

 Subactivitatea A.3.1. – Colectarea, analizarea, prelucrarea datelor cu privire la mediul fizic din ariile naturale protejate vizate prin proiect și integrarea lor în planul de management

 Subactivitate A.3.2. – Colectarea, analizarea, prelucrarea datelor cu privire la modul de utilizare a terenurilor, structura proprietății, aspectele socio-economice din ariiile naturale protejate vizate prin proiect și integrarea lor în planul de management

 Subactivitatea A.3.3 – Integrarea datelor rezultate din activitățile de inventariere, cartare, evaluare a stării de conservare a habitatelor și speciilor în planul de management integrat

Activitatea A.4 – Procedura specifică de avizare/aprobare a planului de management integrat al siturilor Natura 2000  – ROSCI0033 Cheile Șugăului – Munticelu și ROSPA 0018 Cheile Bicazului- Hășmaș

 Subactivitatea A.4.1 – Elaborarea documentelor necesare avizării/aprobare a planului de management integrat al siturilor Natura 2000  – ROSCI0033 Cheile Șugăului – Munticelu și ROSPA 0018 Cheile Bicazului- Hășmaș

 Subactivitatea A.4.2 – Aprobarea planului de management de către autoritatea competentă de mediu

Activitatea A.5. – Elaborarea proiectului tehnic și a documentațiilor necesare realizării infrastructurii de vizatare în aria de implementare a proiectului

B. Investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate

Activitatea B.1. Realizarea infrastructurii de vizitare în aria de implementare a proiectului.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

Activitatea E.1. Organizare de activităţi informative care au ca scop creşterea nivelului de conştientizare

 Subactivitatea E.1.1. Evaluarea nivelului de cunoastere si constintizare a comunităților locale din perimetrul ariilor protejate incluse in proiect cu privire la importanta protejării biodiversității

 Subactivitatea E.1.2. Organizarea de acțiuni de conștientizare pentru comunitățile locale din perimetrul ariilor naturale protejate vizate prin proiect

 Subactivitatea E.1.3. Organizarea de activitati de constientizare si creare a unui grup de formatori de opinie in randul cadrelor didactice din școlile aflate în perimetrul ariilor naturale protejate vizate prin proiect

 Subactivitatea E.1.4. Organizarea de acțiuni de conștientizare și promovare a siturilor în școlile generale aflate în perimetrul ariilor naturale protejate vizate prin proiect;

 Subactivitatea E.1.5. Organizarea de activități tematice, în teren, de 1 zi cu grupuri de elevi din școlile generale aflate în perimetrul ariilor naturale protejate vizate prin proiect;

 Subactivitatea E.1.6. Realizarea a 3 clipuri a câte 2 min fiecare cu privire la siturile NATURA 2000, speciile si habitatele de interes comunitar din cadrul ariilor naturale protejate vizate prin proiect;

 Subactivitatea E.1.7. Actualizarea paginii web  www.sugau.ro

Activitatea E.2. Organizarea activităților de informare și consultare publică în vederea elaborării planului de management al ariilor naturale protejate, vizate prin proiect

Activitatea E.3. Informare şi publicitate referitoare la asistenţa financiară nerambursabilă

F. Activități de instruire și creștere a capacității instituționale de gestionare a ariilor naturale protejate

Activitatea F.1. – Organizarea de sesiuni de instruire pentru creșterea competențelor personalului custodelui ariilor naturale protejate vizate prin proiect

 Subactivitatea F.1.1. – Instruirea personalului custodelui ariilor naturale protejate vizate prin proiect în domeniul monitorizării habitatelor și speciilor;   

 Subactivitatea F.1.2. – Crearea unui corp de rangeri din randul membrilor voluntari ai custodelui, Clubului Montan Român, și organizarea unui curs de instruire a rangerilor – noțiuni de bază;

 Alte activităţi

Activitatea MP.1. – Managementul proiectului;

Activitatea MP.2. – Achizitionarea bunurilor necesare desfasurarii activitatilor de management al proiectului;

Activitatea MP.3. – Servicii de organizare și derulare a procedurilor de achiziție;

Activitatea MP.4. – Auditul financiar al proiectului.