ACTIUNI DE CONSTIENTIZARE PENTRU COMUNITATILE LOCALE DIN PERIMETRUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE VIZATE PRIN PROIECT, comunele BICAZ CHEI si BICAZUL ARDELEAN